Obavještenje o sazivanju XV skupštine dioničara "Europa" d.d. Sarajevo